Polityka Prywatności

Zapraszamy do zapoznania się z poniższym dokumentem na temat ochrony prywatności. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdują się w Regulaminie. Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od 17 sierpnia 2021 r. i może być zmieniana odpowiednio jak Regulamin. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik" czy osoba przeglądająca Serwis zostało zastąpione określeniem „Ty".

BEZPIECZEŃSTWO

 • Serwis, panel rejestracji i logowania do Konta jest szyfrowany kluczem 256 bitowym SSL.

 • Logowanie do Konta jest możliwe wyłącznie po wpisaniu Hasła. Zaleca się zmieniać Hasło co najmniej raz na 30 dni, nie rzadziej niż co 90 dni.

 • Nie zaleca się ustawiać przeglądarki w taki sposób by zapamiętywała Hasło.

 • Nie zaleca się korzystania z publicznych sieci WiFi.

 • Nie zaleca się korzystania z urządzeń, które nie należą do Użytkownika lub są współdzielone z osobami trzecimi.

COOKIES

Co to są cookies?

Cookies są przekazywane do przeglądarek internetowych i następnie są przechowywane w pamięci urządzeń i odczytywane przez serwer przy każdorazowym połączeniu z Serwisem i Aplikacją.

Cookies nie zawierają żadnych informacji umożliwiających osobom trzecim poznanie Twoich danych osobowych ani skontaktowania się z Tobą za pomocą np. poczty elektronicznej czy telefonu. Zaznaczamy także, że zapis cookies nie umożliwia Usługodawcy ani osobom postronnym dostępu do Twojego prywatnego urządzenia.

Jakiego rodzaju cookies przetwarzamy?

Cookies techniczne

Umożliwiają prawidłowe wykorzystywanie transmisji komunikatu oraz zapamiętywanie Twoich ustawień. Usługodawca wykorzystuje cookies odpowiedzialne za sesję logowania oraz wybrany język.

Pozostałe cookies

Narzędzie

Szczegółowe informacje o zasadach prywatności

Google Analytics

https://policies.google.com/privacy?hl=pl

Active Campaign

https://help.activecampaign.com/hc/en-us/articles/218789997-Privacy-Policy

Facebook Pixel

https://www.facebook.com/business/help/651294705016616

Google Optimize

https://support.google.com/optimize/answer/6292487?hl=en

AdWords

https://support.google.com/adwordspolicy/answer/54817?hl=pl

YouTube

https://support.google.com/youtube/answer/32050?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl


W jaki sposób mogę wyłączyć obsługę cookies?

Za pomocą ustawień swojej przeglądarki decydujesz o przetwarzaniu cookies. Jeżeli nie chcesz, aby cookies były przetwarzane możesz wyłączyć ich obsługę (w tym celu należy wybrać odpowiednie opcje prywatności w przeglądarce). Wyłączenie obsługi cookies w przeglądarce internetowej nie wpływa na sposób wyświetlania się Serwisu, ale wpływa na ograniczenia w działaniu Aplikacji, a wręcz może uniemożliwić jej poprawne działanie, w tym dostępność Usług.

NOTYFIKACJE

Powiadomienia e-mailem

Nie można wyłączyć Wysyłane są informacje o dokonaniu płatności oraz o ważnych zmianach w Serwisie lub/i Usługach


NEWSLETTER

Wysyłany jest do Ciebie jeśli wyraziłeś zgodę na jego otrzymywanie. Zgodę można cofnąć w dowolnym czasie. Prosimy o anulowanie subskrypcji z poziomu wiadomości e-mail zawierającej newsletter.

DANE OSOBOWE

W związku z wdrożeniem wymogów rozporządzenia (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych i uchylając dyrektywę 95/46/WE (ogólne rozporządzenie w sprawie ochrony danych - zwane dalej „RODO"), informujemy, że:

 1. Administratorem w rozumieniu RODO jest EENGINE.PL Sp. z o.o., Pabianicka 31, 95-070 Aleksandrów Łódzki, NIP: 7322194315, REGON: 381614391, e-mail: academy@eengine.pl, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z kapitałem zakładowym 20 000 zł, wpłaconym w całości.

 2. Przetwarzamy dane w następujących celach i czasie oraz udostępniamy je następującym podmiotom w związku z realizacją Usług:

  • upoważnieni pracownicy i współpracownicy Usługodawcy,

  • firmy współpracujące w zakresie rozwiązań informatycznych i ich upoważnieni pracownicy lub współpracownicy,

  • firmy współpracujące w zakresie rozwiązań wspierających obsługę klienta i ich upoważnieni pracownicy lub współpracownicy.

Działanie i podstawa prawna

Czas przetwarzania danych

Podmioty, którym udostępniamy dane

Wykonanie umowy lub podjęcie działań na wniosek osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO

Czas przetwarzania zależny jest od czasu trwania działań zmierzających do zawarcia umowy lub odpowiednio od czasu trwania umowy (cel pierwotny), a po jej rozwiązaniu lub gdyby nie doszło do jej zawarcia to przetwarzanie odbywa się dalej wyłącznie na potrzeby ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych (cel wtórny).

 • upoważnieni pracownicy i współpracownicy Usługodawcy,

 • firmy współpracujące w zakresie rozwiązań informatycznych i ich upoważnieni pracownicy lub współpracownicy,

 • firmy współpracujące w obsłudze księgowej lub prawnej i ich upoważnieni pracownicy lub współpracownicy,

 • firmy współpracujące w zakresie rozwiązań wspierających obsługę klienta i ich upoważnieni pracownicy lub współpracownicy.

Obsługa zapytań.

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Czas przetwarzania zależny jest od czasu obsługi zapytań (cel pierwotny), a po ich zakończeniu przetwarzanie odbywa się dalej wyłącznie na potrzeby przechowywania informacji w zakresie ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych (cel wtórny).

 • upoważnieni pracownicy i współpracownicy Usługodawcy,

 • firmy współpracujące w zakresie rozwiązań informatycznych i ich upoważnieni pracownicy lub współpracownicy,

 • firmy współpracujące w zakresie rozwiązań wspierających obsługę klienta i ich upoważnieni pracownicy lub współpracownicy.

Rozpatrywanie reklamacji i skarg.

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO

Czas przetwarzania zależny jest od czasu obsługi reklamacji i skarg (cel pierwotny), a po ich zakończeniu przetwarzanie odbywa się dalej wyłącznie na potrzeby przechowywania informacji w zakresie ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych (cel wtórny).

 • upoważnieni pracownicy i współpracownicy Usługodawcy,

 • firmy współpracujące w zakresie rozwiązań informatycznych i ich upoważnieni pracownicy lub współpracownicy,

 • firmy współpracujące w obsłudze księgowej lub prawnej i ich upoważnieni pracownicy lub współpracownicy,

 • firmy współpracujące w zakresie rozwiązań wspierających obsługę klienta i ich upoważnieni pracownicy lub współpracownicy.

Wysyłanie newslettera albo informacji handlowych albo marketingowych - odbywa się to wyłącznie na podstawie wyrażonej zgody, jeżeli została wyrażona.

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO

Dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody. Jednakże po cofnięciu przez Ciebie zgody mamy prawo wyłącznie przechowywać informacje o tym kiedy zgoda została udzielona, przez kogo, jakie działania były na podstawie tej zgody realizowane oraz kiedy zgoda została cofnięta (informacje te są przetwarzane na potrzeby ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych).

 • upoważnieni pracownicy i współpracownicy Usługodawcy,

 • firmy współpracujące w zakresie rozwiązań informatycznych i ich upoważnieni pracownicy lub współpracownicy,

 • firmy współpracujące w zakresie rozwiązań wspierających obsługę klienta i ich upoważnieni pracownicy lub współpracownicy.

Monitorowanie i poprawa jakości świadczonych usług, w tym wsparcia.

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

Czas przetwarzania zależy od czasu trwania Umowy, po jej zakończeniu dane nie będą dalej przetwarzane.

 • upoważnieni pracownicy i współpracownicy Usługodawcy,

 • firmy współpracujące w zakresie rozwiązań informatycznych i ich upoważnieni pracownicy lub współpracownicy,

 • firmy współpracujące w zakresie rozwiązań wspierających obsługę klienta i ich upoważnieni pracownicy lub współpracownicy.

Profilowanie w celu polepszenia jakości usług oraz lepszego dopasowania wyświetlanych treści marketingowych - odbywa się to wyłącznie na podstawie wyrażonej zgody, jeżeli została wyrażona.

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody. Jednakże po cofnięciu przez Ciebie zgody mamy prawo wyłącznie przechowywać informacje o tym kiedy zgoda została udzielona, przez kogo, jakie działania były na podstawie tej zgody realizowane oraz kiedy zgoda została cofnięta (informacje te są przetwarzane na potrzeby ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych).

 • upoważnieni pracownicy i współpracownicy Usługodawcy,

 • firmy współpracujące w zakresie rozwiązań informatycznych i ich upoważnieni pracownicy lub współpracownicy,

 • firmy współpracujące w zakresie rozwiązań wspierających obsługę klienta i ich upoważnieni pracownicy lub współpracownicy.

Przechowywanie dokumentacji na potrzeby ustalenia, dochodzenia lub rozstrzygania roszczeń.

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Przechowujemy dane przez okres przewidziany przepisami prawa w zakresie dochodzenia roszczeń - 6 lat. Po tym okresie dane są usuwane chyba, że dojdzie do prowadzenia postępowania wtedy okres wydłuża się do czasu zakończenia postępowania prawomocnym wyrokiem sądu.

 • upoważnieni pracownicy i współpracownicy Usługodawcy,

 • firmy współpracujące w zakresie rozwiązań informatycznych i ich upoważnieni pracownicy lub współpracownicy,

 • firmy współpracujące w obsłudze księgowej lub prawnej i ich upoważnieni pracownicy lub współpracownicy,

 • firmy współpracujące w zakresie rozwiązań wspierających obsługę klienta i ich upoważnieni pracownicy lub współpracownicy.

Przechowywanie dokumentacji na potrzeby rozliczeń podatkowych i wypełnienia obowiązku prawnego

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

Przechowujemy dane przez okres przewidziany przepisami prawa w zakresie realizacji obowiązków podatkowych lub innych przepisów szczególnych jeżeli są na nas nałożone, a wymagają określonego sposobu przetwarzania danych i zachowania retencji (w takim wypadku informujemy Ciebie na etapie pozyskiwania danych jakie przepisy obligują nas do określonego przetwarzania i w jakim czasie).

 • upoważnieni pracownicy i współpracownicy Usługodawcy,

 • firmy współpracujące w zakresie rozwiązań informatycznych i ich upoważnieni pracownicy lub współpracownicy,

 • firmy współpracujące w zakresie rozwiązań wspierających obsługę klienta i ich upoważnieni pracownicy lub współpracownicy,

 • firmy współpracujące w obsłudze księgowej lub prawnej i ich upoważnieni pracownicy lub współpracownicy.

 1. Podanie danych:

  • imię i nazwisko,

  • adres poczty elektronicznej,

  • adres do korespondencji,

  • numer telefonu

 2. Zgodę można cofnąć w każdym czasie. W przypadku problemów prosimy o kontakt: academy@eengine.pl .

 3. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do danych osobowych, poprawiania, usuwania lub ograniczania ich przetwarzania, prawo do sprzeciwu, prawo do przekazywania danych, prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego.

 4. Jeśli masz jakiekolwiek pytania, skontaktuj się z nami.

[mc4wp_form id="1035"]